Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane osobom pobierającym zasiłek stały, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.