Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) - Urząd  Gminy Spytkowice

FEPŻ 2021 - 2027 jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (szczególnie: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm).
W celu zakwalifikowania do udziału w Programie należy pobrać z  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanie.
Mieszkańcy Gminy Miastków Kościelny mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w:
ORGANIZACJA CHARYTATYWNA

PRZY KOŚCIELE MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W GÓRKACH
UL. SOSNOWA 21 08-400 GARWOLIN
TEL. 691 858 310

 

Załączniki:
Pobierz plik (Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027-2.pdf)Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027-2.pdf[ ]571 kB2024-02-29 10:00