plakat seniorn

Jesteś Seniorem i masz powyżej 70 lat?
W czasie pandemii boisz się wychodzić po zakupy?
Skorzystaj z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”!
Zgłoś potrzebę wsparcia na numer infolinii: tel. 22 505-11-11.
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 21:00.

Twoje dane umieszczone zostaną w systemie CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna), skąd Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym pozyska informacje o zgłaszających potrzebach Seniorów naszej Gminy.
Wsparcie polega na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, realizacji recept, pomocy w sprawach urzędowych. Potrzeby Seniorów realizowane są na podstawie listy zakupów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Senior powinien przygotować gotówkę w celu realizacji zamówienia.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70. roku życia.

Pamiętaj! Abyśmy mogli Tobie pomóc zgłoś potrzebę wsparcia na numer infolinii:
tel. 22 505-11-11
lub
bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym:
tel. 25 751-12-88.

Pomoc Seniorom Gminy Miastków Kościelny realizują pracownicy socjalni, którzy będą zawsze wyposażeni w legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz do nas zadzwonić i sprawdzić dane pracownika.

A może Ty masz sąsiada – Seniora, który potrzebuje wsparcia przy zakupach?
Zgłoś Seniora !

Seniorze! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 Seniorze! Zostań w domu! Poproś o pomoc!