Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.
Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.
Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

  • 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
  • 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.
    Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy składać do dnia 01.02.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

Załączniki:
Pobierz plik (8449629_aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny.pdf)8449629_aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny.pdf[ ]344 kB2023-01-08 15:18

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym: świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miastków Kościelny

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie oferowe schronisko.pdf)zapytanie oferowe schronisko.pdf[ ]1035 kB2022-12-15 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx[ ]19 kB2022-12-15 09:40

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami, które weszły w życie od 3 listopada
2022 r. możliwe jest uzyskanie dodatku węglowego przez gospodarstwo domowe, które dokonało zgłoszenia  źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Warunek – potwierdzenie źródła ogrzewania i stosowanego paliwa podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skutkuje decyzją odmowną w sprawie dodatku węglowego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone i nierozpatrzone będą rozpatrywane według przepisów znowelizowanych.
W przypadku otrzymania decyzji odmownej przed wejściem w życiem nowych przepisów można złożyć nowy wniosek o wypłatę dodatku węglowego – do dnia 30 listopada 2022 r.